-30k

INFORMATION

2021.06.06
Hiroyuki Sawano feat. Laco『THE ANSWER』MV メイキングムービーを公開!
Hiroyuki Sawano feat. Laco『THE ANSWER』のMVメイキングムービーを公開しました!

ぜひチェックしてくださいね!

▼メイキングムービーはこちら!
https://n30k.com/movie_0606

▼Hiroyuki Sawano feat. Laco『THE ANSWER』のMVはこちら!
https://youtu.be/GI2sMndjYf8